Δεκέμβριος 2nd, 2020

Προκήρυξη: -Μιας (1) θέσης Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και διατήρηση ιχθυοπανίδας ρεόντων εσωτερικών υδάτων», -Μιας (1) θέσης Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Διατήρηση Βιοποικιλότητας και εφαρμοσμένη οικολογία σε λεκάνες απορροής ποταμών»

Δεκέμβριος 2, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 22nd, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.