Δεκέμβριος 17th, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «MARIKAT – Νέα καταλυτικά ένζυμα και ενζυμικές διεργασίες από το θαλάσσιο μικροβίωμα για τον εξευγενισμό βιομάζας θαλασσίων φυκών»

Δεκέμβριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday December 31st, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «4ALIEN»

Δεκέμβριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday December 31st, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.