Δεκέμβριος 30th, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ»

Δεκέμβριος 30, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 13th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 27.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 30, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Wednesday January 15th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.