Δεκέμβριος 31st, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «4S – Satellite Seafloor Survey Suite»

Δεκέμβριος 31, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday January 14th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.