Δεκέμβριος 22nd, 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γ’ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

Δεκέμβριος 22, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 30th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Biological Pump and Carbon Exchange Processes (BICEP) με Κ.Ε. 31.3072001/001».

Δεκέμβριος 22, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Sunday January 5th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.