Δεκέμβριος 14th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ «ΟΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ», ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 40.322,58€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 14, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday December 29th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.