Δεκέμβριος 9th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ SERVER, ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘COPPERNET-02.2031902./001’», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 25.806,45€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΑΡ.ΠΡ. 20011/5534/09.12.2020

Δεκέμβριος 9, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday December 22nd, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.